Algemene betalingsvoorwaarden

Ziekenhuizen maken gebruiken van algemene betalingsvoorwaarden (ABV). ABV zijn voor het ziekenhuis van belang wanneer de patiënt de geleverde zorg geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen. Deze situatie doet zich voor als bepaalde zorg niet verzekerd is. Deze zorg behoort dan niet tot het basispakket en is niet of slechts beperkt aanvullend verzekerd. Het kan echter ook voorkomen dat de zorgverzekeraars over die zorg (nog) geen overeenkomst met het ziekenhuis hebben gesloten of dat er wel een overeenkomst gesloten is, maar het daarin afgesproken volume al is bereikt.

Deze ABV hebben dus geen betrekking op de financiële relatie tussen ziekenhuis en zorgverzekeraar. De relatie tussen deze twee partijen wordt altijd specifiek geregeld in de periodiek te sluiten contracten tussen hen.

De doelstelling van ABV voor ziekenhuizen

Voor ziekenhuizen leveren goede ABV een belangrijke bijdrage om een goed betaalgedrag bij hun debiteuren te bewerkstelligen. Dat voorkomt dat ziekenhuizen onnodig tijd en energie moeten besteden en kosten moeten maken voor het innen van aan patiënten gerichte nota’s. ABV dragen eraan bij dat nota’s tijdig betaald worden.

Notitie en modellen

De NVZ heeft voor leden een notitie opgesteld over Algemene betalingsvoorwaarden, met daarbij (vrijblijvende) modellen. In de notitie wordt ook ingegaan op de kosten van de laatste zorg (de zorg die nog verleend wordt na overlijden) en op de problematiek van de no show. Deze notitie is op 23 december 2011 naar leden verstuurd, met een vervolg op 3 mei 2012.