Acute zorg

Hoe kunnen we de kwaliteit en doelmatigheid van de acute zorg in Nederland verder verbeteren? De NVZ heeft een visie opgesteld over de organisatie van acute zorg. Dit geeft ziekenhuizen, zorgverzekeraars en stakeholders de nodige bouwstenen om in de eigen regio te discussiëren over de ontwikkeling van de acute zorg.

Wat is acute zorg?

Bij acute zorg denken veel mensen aan zwaargewonden en patiënten in levensgevaar die per ambulance naar de spoedeisende hulp (SEH) worden gebracht. In werkelijkheid maken deze situaties slechts tien procent uit van de acute zorg in een ziekenhuis. De meeste acute zorg betreft niet-levensbedreigende maar wel acute problemen, bijvoorbeeld een gebroken heup. Daarnaast biedt de SEH ook hulp aan patiënten die al in het ziekenhuis liggen en acute zorg nodig hebben.

Bekijk het filmpje van de spoedeisendehulpafdeling van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam.

Opbouw acute zorg - gebaseerd op de Nederlandse Triage Standaard

Levensbedreigend 1%
Spoedeisend 10%
Dringend 34%
Niet dringend, inclusief advies 55%

 
Samenwerken

Concentratie van complexe zorg, met het doel om zo de kwaliteit te verbeteren, is een ontwikkeling die al jaren gaande is in de Nederlandse ziekenhuizen. Een tweede belangrijke ontwikkeling is de steeds verdergaande samenwerking tussen huisartsenposten en de afdeling spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis. De visie van de NVZ is gebaseerd op deze ontwikkelingen.

Uitgangspunten visie NVZ

 1. Goede doelmatige zorg voor patiënt
 2. Brede benadering
 3. Optimale inrichting acute zorg in regio
 4. Verdere concentratie complexe acute zorg
 5. Elke patiënt op juiste plek door triage
 6. Altijd acute zorgvragen, ook zonder SEH
 7. Nauwe samenwerking betrokken partijen

Onderzoek

In de eerste helft van 2013 heeft de NVZ onderzoek laten doen naar acute zorg. De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • Vijf procent van de acute zorg is complex. Concentratie van spoedeisende hulp om de kwaliteit van complexe zorg te verhogen, gaat dus maar op voor een klein deel van de acute zorg.
   
 • Overige acute zorg vraagt om een andere organisatievorm, en andere competenties en manieren om met risico om te gaan.
   
 • Er is al veel gedaan aan het vergroten van de kwaliteit en doelmatigheid van acute zorg, dit zal zich verder ontwikkelen. Ambulancediensten weten al waar ze moeten zijn voor zwaargewonden of ernstig zieken.
   
 • Voor ziekenhuis en patiënt is basiszorg belangrijk, aangezien het overgrote deel van de spoedeisende medisch-specialistische zorg basiszorg is. Op veel plaatsen wordt samengewerkt met huisartsenposten om ervoor te zorgen dat een patiënt op de juiste plaats en tegen zo laag mogelijke kosten wordt behandeld.
   
 • SEH heeft een interne functie voor patiënten in het ziekenhuis. Dit pleit voor een goede duiding van de verschillende soorten acute zorg en een genuanceerde discussie over alle verschillende functies.
   
 • 40 procent van de ziekenhuiskosten kosten is gerelateerd aan opname en verpleegdagen. Wel of niet een SEH heeft grote consequenties voor een ziekenhuis.
   
 • Kostenvoordeel sluiting SEH’s is minder dan 0,5 procent. Het effect van schaalvoordelen op de SEH bij concentratie van spoedeisende zorg is beperkt, gezien de bijkomende kosten voor ziekenhuizen en vervoerskosten voor patiënten.
   
 • Acute zorg vraagt om regionale organisatie, omdat de zorgvraag en de organisatie van de acute zorg lokaal en regionaal zeer uiteen lopen. Een landelijk toepasbaar model (blauwdruk) is niet mogelijk.
   
 • Weeg de zorgbehoefte van de regio en het portfolio van het individuele ziekenhuis mee. De discussie over acute zorg moet worden gevoerd binnen de brede discussie over de toekomstige inrichting van de medisch-specialistische zorg in het algemeen. Ook de rol van de Intensive Care is nauw verbonden met die van de SEH.

Documenten