Over de subsidieregeling

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en toenemende technologische mogelijkheden wordt de patiëntenzorg in hoog tempo complexer. Dit vraagt om een intensieve investering van in de kwaliteit van medewerkers.

In de periode 2014 tot en met 2017 geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen daarom een extra impuls aan het bij- en nascholen en opleiden van medewerkers. Ze maken daarbij gebruik van de subsidieregeling ‘Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg’ (KiPZ).

Verantwoording

De kosten voor in- en externe opleidingen, begeleiding, vervanging en het in stand houden van opleidingsfaciliteiten kunt u met de subsidie betalen. KiPZ is een regelarme maatregel. Deelnemende organisaties moeten zorgen voor een strategisch opleidingsplan, een PDCA-cyclus ontwikkelen en jaarlijks verslag doen van hun activiteiten. Centraal staat de vraag: Wat hebben de organisaties individueel en de branche als geheel in 2017, als de regeling afloopt, bereikt?

De NVZ ondersteunt haar leden met het project ‘Ziekenhuispersoneel klaar voor 2020’.