Kwaliteitsimpuls middelen blijven beschikbaar tot 2022

23-05-2018

Vragen?

Jeannette de Graauw
Beleidsadviseur Arbeid & Opleidingen

Blijf op de hoogte

De KiPZ-middelen blijven in de periode 2019-2022 beschikbaar. Dat is afgesproken in het onderhandelingsakkoord medisch-specialistisch zorg. De afspraken zijn gemaakt tussen het ministerie van VWS, de NVZ en vertegenwoordigers van onder andere de umc’s, medisch specialisten, zorgverzekeraars en verpleegkundigen en verzorgenden. De NVZ-leden hebben eerder als eerste ingestemd met het akkoord.

Ook in de komende 4 jaar kan geïnvesteerd worden in de kwaliteit van de medewerkers van ziekenhuizen via bij-, na- en omscholing. Dat blijft nodig, omdat de zorgvraag de komende jaren nog steeds verandert en de technologische ontwikkelingen steeds sneller gaan.
 
Op dit moment bekijken VWS en NVZ hoe de KiPZ-gelden het beste bij de ziekenhuizen terechtkunnen komen. Daarbij houden ze rekening met de juridische context waaraan de subsidieregeling moet voldoen. Daarna volgt de uitwerking in een regeling. Waarschijnlijk komt er eind september meer duidelijkheid over de regeling.