Expeditie KiPZ: samen op weg naar ‘dat wat werkt en hoe je het versterkt’

29-01-2018

Vragen?

Jeannette de Graauw
Beleidsadviseur Arbeid & Opleidingen

Blijf op de hoogte

Wat gaat goed in uw organisatie op het gebied van strategisch opleidingsbeleid of leerinterventies en wat maakt dat dit goed gaat? Wilt u hier een antwoord op hebben zodat u meer van hetzelfde kunt doen, gecoacht worden naar een schets of ontwerp van het toekomstbeeld en uw voorbeeld delen?

Drie expeditieleden en een expert komen bij u voor een werksessie waarin het beste wat er al is wordt onderzocht, en om met u een roadmap maken voor het vervolg. Heeft u hierin belangstelling of bent u dat expeditielid met open blik? Stuur dan een bericht voor 19 februari naar de NVZ via kwaliteitsimpuls@nvz-ziekenhuizen.nl. 
 

Leerbezoeken

In 2018 brengt de NVZ ziekenhuizen bij elkaar door leerbezoeken te faciliteren vanuit de waarderende benadering (appreciative inquiry). Zo proberen we ziekenhuizen – die dat willen – te ondersteunen bij een verdere professionalisering van hun strategisch opleidingsbeleid, en halen we uit de expeditiebeschrijvingen goede voorbeelden en roadmaps voor het versterken of vasthouden van die voorbeelden. Hiermee kunnen ook ‘minder succesvolle’ interventies worden verbeterd. Naarmate de expeditie vordert, ontstaat een breed pallet aan goede voorbeelden, is een positieve expeditiebeweging binnen de branche in gang gezet, en ontstaat een leernetwerk. Waarderend leren van en met elkaar.
 

Expeditiebeweging

Deze expeditiebeweging heeft tot doel om bij te dragen aan de vorderingen die met behulp van de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ) in gang zijn gezet. Ziekenhuizen investeren met deze regeling extra in bij-, om- en nascholing van hun medewerkers en zijn tegelijkertijd aan de slag met het verder professionaliseren van hun strategisch opleidingsbeleid. Ook zoeken ziekenhuizen elkaar in toenemende mate op, om voorbeelden te delen en van elkaar te leren. Zo proberen we in te spelen op de toekomstige zorgvraag, de verschuiving tussen eerste en tweede lijn, de steeds sneller veranderende technologische ontwikkelingen en arbeidsmarktvraagstukken. 
 

Leerexpeditie

Wilt u meedoen aan deze leerexpeditie door uw best practices nader te laten onderzoeken, of te leren van en met anderen, door mee te gaan als expeditielid? Maak dan uw interesse kenbaar door voor 19 februari een e-mail te sturen naar kwaliteitsimpuls@nvz-ziekenhuizen.nl.
 
Houd er rekening mee dat de leerbezoeken in het tweede of derde kwartaal plaatsvinden en dat wij deze in overleg met u plannen. Een leerbezoek zal ongeveer een dagdeel in beslag nemen en afhankelijk van uw voorbeeld of leervraag met diverse betrokkenen van uw organisatie plaatsvinden. De tijdsinvestering voor expeditieleden zal ongeveer 8 uur per leerbezoek bedragen (voorbereiding en het leerbezoek zelf). Verder behoort een kick-off meeting in het ‘basiskamp’ tot één van de onderdelen van de expeditie.