Leidraad KiPZ-jaarverslag gepubliceerd

19-12-2017

Vragen?

Liesbeth van der Heijden
Senior communicatieadviseur

Blijf op de hoogte

De NVZ heeft de leidraad voor het opstellen van het KiPZ-jaarverslag gepubliceerd. Net als de voorgaande jaren is het de bedoeling dat elk ziekenhuis, elke revalidatiekliniek en elke categorale instelling die KiPZ-subsidie heeft ontvangen, daarvoor verantwoording aflegt in het jaarverslag. Dat is een van de verplichtingen die aan de KiPZ-subsidie verbonden is. Het jaarverslag moet voor 1 april 2018 ingediend zijn bij de NVZ.

De jaarverslagen vormen, samen met aanvullende interviews, de basis voor de jaarlijkse KiPZ-monitor. Daarmee krijgt VWS inzicht in de uitvoering van de subsidieregeling.

De KiPZ-subsidieregeling is met minimaal een jaar verlengd tot eind 2018. In de verantwoording over 2018 zal meer nadruk liggen op de financiële verantwoording. Dat heeft het ministerie al aangekondigd. Het komt doordat bij een recente beleidsdoorlichting van VWS liet zien dat er niet voldoende zicht is op doelmatigheid bij de besteding van de subsidies. Daarom komen er aan extra eisen aan het jaarverslag 2018. Begin volgend jaar volgt daarover meer informatie.