Ziekenhuispersoneel klaar voor 2020

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. Daarnaast kunnen ziekenhuizen zogenaamde Proeftuinen inrichten: pilotafdelingen waar de veranderende rol van de verpleegkundige onderzocht wordt.

De NVZ faciliteert ziekenhuizen met workshops, handreikingen en een platform voor kennisdeling. Ook maakt ze de ontwikkelingen en uitkomsten van de inzet van de KiPZ-regeling zichtbaar. 

KiPZ-Leergang Leren en presteren verbinden van start

18-05-2017

Samen met EMC Performance biedt de NVZ de Leergang ‘Leren en presteren verbinden’ aan. Een praktische leergang van vijf modules voor de HRD-professional van de toekomst. Je kunt de volledige leergang volgen of één of meerdere losse modules.

Schrijf je nu in voor de workshop Leren met rendement

18-05-2017

Op 12 juni  biedt de NVZ in samenwerking met EMC Performance opnieuw de workshop Leren met rendement aan.