Ziekenhuispersoneel klaar voor 2020

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. Daarnaast kunnen ziekenhuizen zogenaamde Proeftuinen inrichten: pilotafdelingen waar de veranderende rol van de verpleegkundige onderzocht wordt.

De NVZ faciliteert ziekenhuizen met workshops, handreikingen en een platform voor kennisdeling. Ook maakt ze de ontwikkelingen en uitkomsten van de inzet van de KiPZ-regeling zichtbaar. 

Digitale handreiking strategische personeelsplanning beschikbaar

13-03-2017

In opdracht van de NVZ schreef Hanneke Moonen het digitale werkboek 'Commitment Creëren voor Strategische Personeelsplanning. Tips en handvatten voor eigenaarschap in de praktijk.'

Herinnering: Jaarverslag Kwaliteitsimpuls 2016

01-03-2017

Graag ontvangt de NVZ uw jaarverslag KiPZ vóór 1 april 2017. Het indienen van een jaarverslag bij de NVZ is onderdeel van de afspraken die zijn gemaakt bij de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Personeel Ziekenhuiszorg (KiPZ).