Ziekenhuispersoneel klaar voor 2020

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. Daarnaast kunnen ziekenhuizen zogenaamde Proeftuinen inrichten: pilotafdelingen waar de veranderende rol van de verpleegkundige onderzocht wordt.

De NVZ faciliteert ziekenhuizen met workshops, handreikingen en een platform voor kennisdeling. Ook maakt ze de ontwikkelingen en uitkomsten van de inzet van de KiPZ-regeling zichtbaar. 

Subsidieaanvraag Kwaliteitsimpuls 2018: voor 1 december 2017

18-07-2017

Uw subsidieaanvraag KiPZ 2018 moet uiterlijk op 1 december 2017 door het Ministerie van VWS zijn ontvangen. Met deze subsidie kunt u investeren in de kwaliteit van uw zittend personeel. 

Webinar KiPZ Next Level & subsidieaanvraag 2018

18-07-2017

De NVZ geeft op 18 september van 13.00 tot 14.00 uur een webinar over de Kwaliteitimpuls Personeel Ziekenhuizen (KiPZ). U ontvangt tijdens dit webinar een toelichting over de 4 thema’s van de subsidie. Ook krijgt u praktische informatie over het subsidiejaar in 2018: bijvoorbeeld waar de aanvraag aan moet voldoen, de inleverdatum en de verantwoording. Verder speelt de ondersteuning vanuit de NVZ in 2018 een rol in dit webinar. Tijdens de uitzending kunt u op interactieve wijze vragen voorleggen aan de spreker, en worden er pollvragen aan u gesteld.