Ziekenhuispersoneel klaar voor 2020

Met de subsidieregeling Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg (KiPZ) geven algemene ziekenhuizen en categorale instellingen een extra impuls aan de kwalificaties van zittende medewerkers. Dat gebeurt door het opstellen en uitvoeren van een strategisch opleidingsplan. Daarnaast kunnen ziekenhuizen zogenaamde Proeftuinen inrichten: pilotafdelingen waar de veranderende rol van de verpleegkundige onderzocht wordt.

De NVZ faciliteert ziekenhuizen met workshops, handreikingen en een platform voor kennisdeling. Ook maakt ze de ontwikkelingen en uitkomsten van de inzet van de KiPZ-regeling zichtbaar. 

Regiegroep vervolg beroepsprofielen van start

22-02-2017

De eerste bijeenkomst van de regiegroep vervolg beroepsprofielen heeft plaatsgevonden op 30 januari. Doel van de regiegroep is zeker te stellen dat de 3 beroepen - zoals beschreven in de nieuwe beroepsprofielen van de verzorgende IG, de mbo-opgeleide verpleegkundige en de hbo-opgeleide verpleegkundige - in de praktijk werkelijkheid worden en aansluiten op de ontwikkelingen en zorgvraag in de praktijk. 

Met nieuwe technologie meer leren op de werkplek

07-02-2017

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het Groene Hart Ziekenhuis ontving hij de Kwaliteitsprijs 2016: Jaco van der Worp. Hij ontwikkelde een innovatieve manier van leren op de werkplek.