Startups in de zorg

Tijdens het jubileumcongres gaan we in op de veranderende rol van de patiënt. Vanuit dat perspectief komen onderwerpen aan de orde als ICT, eHealth, innovatie en ethische en filosofische aspecten van de veranderende patiënt in het zorgproces. Maar het bleef niet bij praten en luisteren.

Voor het congres zijn 3 startups geselecteerd, waarop deelnemers tijdens de dag konden stemmen. Aan het eind van het congres is een bedrag van €10.000,- verdeeld onder de 3 startups, naar rato van het aantal stemmen. Zo werd iedere deelnemer 'zorgondernemer voor een dag'.

 

# Borstkankervereniging Nederland

B-bewust bundelt alle voor borstkankerpatiënten beschikbare informatietools in een overzicht, waarbij per tool kenmerken gepubliceerd worden. Elke tool wordt getest en door een panel van patiënten en krijgt zo een beoordeling mee vanuit patiëntenperspectief. B-bewust draagt bij aan een actievere rol van de patiënt en dus aan patiëntenparticipatie, omdat het de patiënt helpt om in zijn zorgproces regie te pakken. 
 

Bambi Medical# Bambi Medical

Op dit moment worden couveusebaby’s gemonitord door middel van plakelectrodes die met kabels vastzitten aan de patiëntmonitor. Deze hebben drie bezwaren voor de baby’s, namelijk pijn, stress en te weinig ouder-kind bonding. De Bambi-Belt neemt deze bezwaren voor een deel weg. Het is een zacht bandje om de baby-borst dat de nare effecten van de plakkers op de babyhuid wegneemt. Daarnaast is het system draadloos, waardoor de baby veel makkelijker te verplaatsen is.


# Hearo Software Solutions

Voor patiënten is het vaak lastig om alles wat de arts verteld heeft, te onthouden, na te vertellen en na te leven. Om de patiënt te ondersteunen en meer overzicht te geven over de informatie die deze ontvangt in een consult, heeft Hearo Software Sloutions een product ontwikkeld dat zorgt dat de mondelinge gegeven informatie om wordt gezet is een schriftelijke samenvatting.