Loket uitvoering HLA formulier

Via dit meldpunt kunt u kenbaar maken tegen welke knelpunten u in de zorgcontractering 2019 aanloopt. Hierbij gaat het met name om generieke knelpunten of punten die sterk afwijken van de afspraken zoals deze zijn gemaakt in het zorgakkoord Onderhandelaarsresultaat medisch specialistische zorg 2019-2022.

Uw reactie

Naam *

Functie *

E-mailadres *

Organisatie *

Welke knelpunten signaleert u? *

. . .
Welke rol voorziet u voor de NVZ in het landelijk overleg ten aanzien van de door u gesignaleerde knelpunten?

. . .
Typt u svp de cijfers en letters over zodat de website weet dat u een mens bent *
captcha