Ziekenhuischeck

Hoe weet je of een ziekenhuis goede kwaliteit biedt? Bij welk ziekenhuis kun je het beste terecht voor een behandeling? Om patiënten inzicht te geven in de kwaliteit van zorg, hebben ziekenhuizen de website Ziekenhuischeck gemaakt. 

Ziekenhuizen houden veel gegevens bij die iets zeggen over de kwaliteit van zorg, zoals wachttijden of het aantal heropnames. Ook worden cijfers bijgehouden over het resultaat van een operatie. Zijn er complicaties geweest en is de uitkomst zoals verwacht? Al deze informatie staat op Ziekenhuischeck. Je kunt de resultaten van ieder ziekenhuis bekijken. Ook kun je ziekenhuizen met elkaar vergelijken.

Betrouwbare cijfers 

De cijfers op Ziekenhuischeck komen uit indicatoren die ziekenhuizen moeten bijhouden voor de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Zorginstituut Nederland. De wachttijden zijn verzameld van de websites van de ziekenhuizen en berekend door Dutch Hospital Data (DHD). De rapportcijfers van de ziekenhuizen zijn afkomstig uit landelijk onderzoek. 

Ziekenhuizen houden geen aparte registraties bij voor Ziekenhuischeck. Staat een behandeling niet op Ziekenhuischeck? Dan is hiervoor geen landelijke kwaliteitsinformatie beschikbaar, of het gaat om cijfers die niet veel zeggen over de kwaliteit van zorg. 

Ieder cijfer wordt vergeleken met een landelijk gemiddelde. Ook kunnen ziekenhuizen zelf een toelichting geven. Waarom is een uitkomst hoger of juist lager dan gemiddeld, en wat betekent dit? De cijfers en toelichtingen worden jaarlijks geüpdatet.

Alle ziekenhuizen doen mee 

Ziekenhuischeck is een initiatief van de NVZ en de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra. Alle Nederlandse ziekenhuizen doen mee. Ziekenhuischeck is online sinds 4 oktober 2018 en wordt continu doorontwikkeld op basis van feedback van patiënten op de site.

Nieuwsgierig? Kijk op ziekenhuischeck.nl en check je ziekenhuis. 

Naast Ziekenhuischeck is er ook Revalidatiecheck.nl, een vergelijkingswebsite voor revalidatie-instellingen.