Ruim 1 op de 4 geregistreerde polikliniekcontacten buiten het ziekenhuis

Nieuws

Ruim 1 op de 4 geregistreerde polikliniekcontacten vond in het tweede kwartaal van 2022 niet fysiek in het ziekenhuis plaats. Dat blijkt uit de Factsheet Digitale zorg (pdf), die het gelijknamige NVZ-programma vandaag publiceert.

Beweging

De ambitie van de NVZ is om eind 2022 30% minder fysieke polikliniekbezoeken te realiseren door de inzet van hybride zorg. Met de factsheet brengt de NVZ deze beweging in beeld. Gedurende de coronacrisis was een sterke toename in de inzet van hybride zorg, maar deze inzet neemt nu af. In het eerste kwartaal van 2022 was het nog 28,6 %, in het tweede kwartaal 25,4 %. "Dat betekent dat we nog flink aan de slag moeten. Temeer omdat in het Integraal Zorg Akkoord is afgesproken dat in 2026 70% van de zorgpaden die daarvoor in aanmerking komen, hybride worden aangeboden", zegt programmamanager Lex Pater. "In 2019 vond zo’n 10% van consulten op afstand plaats, dat moeten we niet vergeten. De zorg heeft al mooie stappen gemaakt en nu is het een kwestie van doorzetten."

Hybride zorg

De inzet van digitale en communicatiemiddelen brengt zorg dichtbij de patiënt. Daardoor hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Zo ontstaat hybride zorg - op afstand als het kan, fysiek indien nodig. Voor hybride zorg worden onder andere bellen, beeldbellen, telemonitoring, teledermatologie en schriftelijke consulten ingezet. Telefonisch contact vormt hierbij nog steeds het grootste deel. Niet alle digitale zorgvormen kunnen op dit moment als verrichting geregistreerd worden. Denk aan zorgvormen die verpleegkundigen of paramedici inzetten. Of digitale meekijkconsulten tussen huisarts en medisch specialist.

Gebruik BeterDichtbij stijgt

Dat merkt ook Godfried Bogaerts, directeur van het digitale communicatieplatform BeterDichtbij, waarvan 42 zorgorganisaties gebruikmaken. NVZ neemt deel in BeterDichtbij. "Wij zien juist dat de groei flink doorzet. In 2022 ging het over 400.000 actieve patiënten, samen goed voor ruim 1.000.000 gesprekken. Steeds meer ziekenhuizen kiezen daarbij voor organisatiebrede inzet. Daardoor neemt de telefoondruk af, zorgverleners kunnen hun tijd beter zelf inplannen en het levert inzicht op waarmee patiëntcommunicatie wordt verbeterd. En uiteindelijk leidt dat steeds vaker tot minder consulten. Dat zie je niet terug in deze factsheet, maar is natuurlijk een heel belangrijke stap naar meer hybride zorg."

Download de Factsheet Digitale zorg 2022 (pdf).
 

Read more about