Over het kenniscentrum

In het Cao Kenniscentrum vindt u de actuele teksten van de Cao Ziekenhuizen (Cao) en de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Daarnaast vindt u toelichtingen op beide regelingen. Deze toelichtingen zijn zoveel mogelijk gerangschikt volgens de hoofdstuk- en artikelindeling van de regelingen.

Als de Cao opent, vindt u bij de artikelen aan de rechterkant gerelateerde toelichtingen. Als u de toelichting hebt gelezen, ziet u aan de rechterkant het gerelateerde artikel.

Nieuwsbrief

Als u zich abonneert op de Nieuwsbrief / Cao Kenniscentrum, dan ontvangt u eens per maand het laatste cao-nieuws én een overzicht van wijzigingen in de toelichtingen.