Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Bijlage J Gebruikte afkortingen

  AiosArts in opleiding tot specialist = Arts in opleiding tot specialist  
  AMSArbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten = Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten  
  AniosArts niet in opleiding tot specialist = Arts niet in opleiding tot specialist  
  ArbowetArbeidsomstandighedenwet = Arbeidsomstandighedenwet  
  AtbArbeidstijdenbesluit = Arbeidstijdenbesluit  
  AtwArbeidstijdenwet = Arbeidstijdenwet  
  BBLBeroepsbegeleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs = Beroepsbegeleidende leerweg in het middelbaar beroepsonderwijs  
  BIGWet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg = Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg  
  BOPZWet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen = Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen  
  BvpBeroepsvoorbereidende periode = Beroepsvoorbereidende periode  
  BWBurgerlijk Wetboek = Burgerlijk Wetboek  
  CCMSCentraal College Medisch Specialisten = Centraal College Medisch Specialisten  
  DMSDocument Medische Staf = Document Medische Staf  
  EN = Ergotherapie Nederland  
  EVCErkenning van Verworven Competenties = Erkenning van Verworven Competenties  
  FONA/MIPFaults Or Near Accidents, Melding Incidenten Pati?ntenzorg = Faults Or Near Accidents, Melding Incidenten Patiëntenzorg  
  FWGFunctieWaardering Gezondheidszorg = FunctieWaardering Gezondheidszorg  
  IBCInterne Bezwaren Commissie FWG = Interne Bezwaren Commissie FWGFunctieWaardering Gezondheidszorg  
  Ip-nr = Inpassingstabelnummer  
  IVAInkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten = Inkomensverzekering voor Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten  
  IZZCollectieve Ziektekostenregeling IZZ = Collectieve Ziektekostenregeling IZZCollectieve Ziektekostenregeling IZZ  
  KNGF = Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie  
  KNOV = Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen  
  LCFHLandelijke Commissie FWG Herindeling = Landelijke Commissie FWGFunctieWaardering Gezondheidszorg Herindeling  
  MksaMeerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden = Meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden  
  MSRCMedisch Specialisten Registratie Commissie = Medisch Specialisten Registratie Commissie  
  NHV = Nederlandse Hartfunctie Vereniging  
  NIP = Nederlands Instituut van Psychologen   
  NVD = Nederlandse Vereniging van Diëtisten  
  NVKF = Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica  
  NVLF = Nederlandse vereniging voor Logopedie en Foniatrie  
  NVM = Nedrelandse vereniging van Mondhygiënisten  
  NVMBR = Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie  
  NVO = Nederlandse Vereniging van pedagogen en onderwijskundigen  
  PfZWPensioenfonds Zorg en Welzijn = Pensioenfonds Zorg en Welzijn  
  PLBPersoonlijk levensfasebudget = Persoonlijk levensfasebudget  
  ROZRegulier Overleg Ziekenhuizen = Regulier Overleg Ziekenhuizen  
  StAZStichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen = Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen  
  UWVUitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen = Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen  
  VVOCM = Vereniging van Oefentherapeuten, Cesar en Mensendieck  
  WAOWet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering = Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering  
  WGAWerkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten = Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsongeschikten  
  WGBLWet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij arbeid = Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij arbeid  
  WGBOWet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst = Wet inzake de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst  
  WHAWWerktijd en Herstel bij Afwijkende Werktijden = Werktijd en Herstel bij Afwijkende Werktijden  
  WIAWet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen = Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen  
  WMLWettelijk minimumloon = Wettelijk minimumloon  
  WMOWet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen = Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met mensen  
  WORWet op de Ondernemingsraden = Wet op de Ondernemingsraden  
  WWWerkloosheidswet = Werkloosheidswet  
  ZvwZorgverzekeringswet = Zorgverzekeringswet  
  ZWZiektewet = Ziektewet