Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Slotbepaling

I.   Wergeversorganisatie

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen

Mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy

Mevrouw drs. B.J.M. Gallé
 

II.  Werknemersorgaisaties

FNV

Mevrouw E.W.M. Merlijn

CNV Connectief

De heer J. Veldt

NU’91

De heer R. de Wilde

FBZ

De heer R. Koster