Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Artikel 6.12. Maximaal aantal nachtdiensten

1. De werknemer mag ten hoogste vijf achtereenvolgende nachtdiensten verrichten.

2. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever met de werknemer overeenkomen  dat de werknemer ten hoogste zeven achtereenvolgende nachtdiensten verricht, maar niet meer dan 43 nachtdiensten per zestien weken. De werkgever maakt geen gebruik van de mogelijkheid die de AtwArbeidstijdenwet (artikel 5:8 lid 9) biedt, om het aantal nachtdiensten te verhogen.

3. Voor de werknemer die gebruik maakt van de overgangsbepaling permanente nachtarbeid als bedoeld in artikel 8.1:1 AtbArbeidstijdenbesluit, zijn de leden 1 en 2 van dit artikel niet van toepassing.