Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Artikel 6.9. Koffie-/theepauzes

1. Naast de wettelijke pauze volgens de Arbeidstijdenwet geeft de werkgever de werknemer gelegenheid voor koffie-/theepauzes, te weten éénmaal per ochtend, middag, avond en/of nacht.

2. Koffie- en theepauzes die minder dan een kwartier duren, worden als arbeidstijd aangemerkt.

3. Indien koffie-/theepauzes vijftien minuten of langer duren én als eigen tijd worden aangemerkt, dient onafgebroken rust tijdens deze pauzes te zijn gewaarborgd.