Cao Ziekenhuizen 2017 - 2019

Partijen

Collectieve Arbeidsovereenkomst Ziekenhuizen 2017-2019
 
De ondergetekenden,
 
I. De organisatie van werkgevers
 
    Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
 
en
 
II. de volgende organisaties van werknemers:
 
  1. FNV, vertegenwoordiger van NVK-FAZ, NVML en NVMBR;
  2. CNV Zorg & Welzijn, onderdeel van CNV Connectief;
  3. FBZ Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg en daaraan gerelateerd onderwijs en onderzoek, vertegenwoordiger van LAD, NIP, NVZA, VGVZ, NVM, NVO, NVKC, NVKF, KNGF, NVPMT, KNOV, NVLF, EN, NVD, VMDG, NVKFM, VHP Zorg, NVBT, NVvMT, NVDT, NVDAT, VvOCM, NAPA, BMTZ, KNMT en NVDA;
  4. NU’91, Beroepsorganisatie van de Verpleging en Verzorging, vertegenwoordiger van EADV, BRV, NHV, NVAM, LVO, Donor, NVHVV, VF&O, NVLA, NVLKNF, VITHaS, Landelijke vereniging van MS-verpleegkundigen en VGN;
     
hierna te noemen cao-partijen, zijn een collectieve arbeidsovereenkomst (Cao Ziekenhuizen 2017-2019) aangegaan.