Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2018

Bijlage IIc Waarde Variflexmodules

BIJLAGE IIc  WAARDE VARIFLEXMODULES  

 
Per 1 januari 2018 wordt de waarde van de Variflex op instellingsniveau toegevoegd aan het
Budget Organisatorische Eenheden (art 8.4.4.lid 1).
De waarde van de Variflex op instellingsniveau wordt berekend door de onderstaande waarden te vermenigvuldigen met het aantal medisch specialisten dat op 31 december 2015 gebruik maakte van de Variflexregeling.
De onderstaande bedragen zijn gebaseerd op medisch specialisten met een voltijd dienstverband. Voor deeltijders geldt de onderstaande waarde naar rato.
De waarde wordt telkens geïndexeerd met de salarisverhogingen.
In de onderstaande tabel is de loonindexatie van juli 2017 al verwerkt.
 
Waarde Variflexmodules per 1 januari 2018

Module A: Waarde individuele dervingstoeslag
 
Module B: 55-59 jaar             €   7.586 
                  60+    jaar            € 15.172
 
Module C: 55-59 jaar             €   4.668
                 60+    jaar             €    7.002