Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2018

Bijlage IIB Budget functiegebonden kosten

Budget functiegebonden kosten (artikel 3.4.3 lid 2)  

 
Per 1 januari 2017 € 5.894,- 
Per 1 januari 2018 € 5.971,-