Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2018

Bijlage II Salaristabel en budget functiegebonden kosten


Salaristabel in euro’s

  1 januari 2017 1 juli 2017 1 juli 2018
trede per uur per maand per uur per maand per uur per maand
0 32,79 6.394 33,36 6.506 34,03
6.636
 
1 36,95 7.205 37,60 7.331 38,35
7.478
 
2 41,35 8.063 42,07 8.204 42,91
8.368
 
3 45,76 8.924 46,56 9.080 47,49
9.261
 
4 50,18 9.784 51,05 9.956 52,07
10.155
 
5 54,59 10.645 55,54 10.831 56,66
11.048
 
6 59,00 11.505 60,04 11.707 61,24
11.941
 
Bovengenoemde salarisschalen gaan in per 1 januari 2017 en komen in de plaats van het individueel trekkingsrecht uit de pensioenafspraken.

Als een instelling reeds op maandbasis uitvoering heeft gegeven aan het individueel trekkingsrecht dan dient het op basis van deze schalen verrekend te worden.

Als een instelling voornemens was in december 2017 het bedrag uit te betalen, dan dient uitbetalen tevens plaats te vinden op basis van deze schalen.

Let op: uitbetaling moet plaatsvinden in het fiscale boekjaar 2017.

Eenmalige uitkeringen:
-       1 september 2017 € 200,00 op basis van een voltijd dienstverband
   wordt uitgekeerd in december 2017
-       1 september 2018 € 200,00 op basis van een voltijd dienstverband
-       1  februari   2019  € 125,00 op basis van een voltijd dienstverband