Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten 2016

Bijlage II Salaristabel en budget functiegebonden kosten


Salaristabel in euro’s per 1 januari 2016

  1 januari 2016
trede per uur per maand
0 32,79 6.394
1 36,87 7.189
2 40,93 7.982
3 45,01 8.777
4 49,08 9.572
5 53,16 10.367
6 57,24 11.162Budget functie-gebonden kosten (artikel 3.4.3 lid 2)
 
Per 1 januari 2015: € 5.871*
 
* Dit bedrag wordt per 1 januari 2016 geïndexeerd.