Sander Oude Luttikhuis

Spreker: Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners
Titel presentatie: Private placements: nut of noodzaak voor uw ziekenhuis?
Kern: denk aan de mogelijkheid van private financiers voor financiering

“Hoe ziet uw ziekenhuis er over vijf jaar uit? Is het dan nog een ‘ouderwets’ ziekenhuis of een facilitair gebouw waar de patiënt centraal staat? Waar ontwikkelingen als krimp, innoveren, concurreren, Big Data, portfoliokeuzes in de bedrijfsvoering meespelen?

Tegen die achtergrond moet u bepalen welke investeringen nodig zijn en hoe u dat gaat financieren. Vaak gaat het om deelinvesteringen en is de vraag welke partij in de kapitaalmarkt welke deelinvestering wil investeren. Om investeerders te overtuigen moet u onderzoeken wat uw prestatiegerichte profilering is. U moet zich de vraag stellen waarom die patiënt voor u kiest. Die vragen zitten in het hart van het beleid.

De volgende vraag is: hoe creëer ik economische waarde? Daarvoor moet u nadenken over stabiliteit, kwaliteit en bestendigheid van uw opbrengsten. Maar ook over de investeringsopgave en waar u het geld verdient. Spreek tijdig daarover met financiers als u plannen heeft. Het kan u geld besparen als zij in een vroeg stadium meedenken.

Als u een goede business case heeft en uw strategische agenda duidelijk is, bent u een goede tegenspeler van een asset manager van een private investeerder. Bijvoorbeeld private investeerders op de Duitse Schuldschein Markt kunnen geïnteresseerd zijn om te investeren. Op die markt kunnen ziekenhuizen bilateraal partijen uitnodigen om te bespreken tot welk bedrag zij willen financieren en onder welke voorwaarden. Belangrijk is dat u zich in die kapitaalmarkt goed profileert en weet wat u te bieden hebt.”
 

Stellingen

  1. De financiële ratio's als solvabiliteit, rentabiliteit en liquiditeit zeggen niets over de toekomstbestendigheid van een organisatie.
  2. De wet vergroten investeringsmogelijkheden is noodzakelijk om de toegang tot kapitaal van investeerders te vergroten (voorheen wet winstuitkering).


Discussie

Er wordt emotioneel gediscussieerd over hoe ziekenhuisbestuurders en banken of private financiers met elkaar moeten omgaan: in de kern gaat het om onderling vertrouwen. Juist in een markt die enorm verandert, is het belangrijk dat financiers begrijpen en weten wat ziekenhuisbestuurders doen en willen, en andersom. Beide partijen moeten kwetsbaarheid in de onderhandelingen durven tonen, duidelijk aangeven wat wel en wat niet mogelijk is: we moeten geloven in de veranderingen, in de toekomst van de zorg en niet terugvallen op oude gewoontes. Dat betekent dat partijen veel met elkaar moeten praten. Het kan niet anders dan dat we met z’n allen nadenken over de wijze waarop we de transitie vormgeven. We zullen allemaal een klein beetje pijn moeten lijden.

De meeste deelnemers verwachten dat over enkele jaren ziekenhuizen hybride organisaties zijn; netwerkorganisaties die in ketens verbonden zijn met leveranciers en zorgverzekeraars en verschillende onderdelen financieren in samenwerking met verschillende financiers.

Gewezen wordt op een artikel over financiering – de Barometer – op de website van het Waarborgfonds.