Roel Venema

Spreker: Roel Venema, lid raad van bestuur Isala
Titel presentatie: Van object- naar ambitiefinanciering; van stenen naar (key)players, ambities en strategie
Kern: Isala verschaft kapitaalverschaffers een heldere visie op de toekomst als onderpand

“De zorg is in beweging. In die nieuwe werkelijkheid maakt Isala een plan waar ze de komende jaren op inzetten en waarin ambitie en strategie centraal staan. Maar dat is niet gratis, er is kapitaal nodig voor die transitie. De dynamiek van een modern ziekenhuis – partnerschappen afsluiten, mogelijke overnames, joint ventures, keuzes maken en zaken afstoten, ICT en e-health binnenhalen – vereist een structurele behoefte aan kapitaal, een permanent niveau van concernfinanciering door onder meer langjarig vreemd vermogen. Maar er is voor de plannen geen traditioneel onderpand meer zoals vastgoed.

Isala lost dat op door kapitaalverschaffers een goed onderpand te geven dat bestaat uit:

  • heldere keuzes,
  • goede strategie.

Voor zo’n hybride ziekenhuis moet het investeringsbedrag komen van verschillende financiers, die kijken naar het onderliggende plaatje. Om dat plaatje stevig te maken, vraagt Isala haar medisch specialisten om commitment en het investeringsprogramma te co-financieren. Isala heeft de voorkeur voor één kapitaalverstrekker die de ambitie onderschrijft en zich als partner gedraagt.”
 

Twee stellingen

  1. Liever een miljoen financiering van de medisch specialisten dan 10 miljoen van de bank.
  2. Net als bij staatsleningen wordt in de zorgsector niet de waarde (en dus het risico en dus rente) bepaald door grond en stenen maar door de toekomstige verdiencapaciteit van de mensen.

 
Discussie

Er wordt getwijfeld over de vraag of je medisch specialisten om een financieel commitment moet vragen. Moeten zij zich ook zorgen gaan maken over de positie van de instelling? Het betekent ook dat je als ziekenhuisbestuurder met meerdere mensen om tafel moet. Opgemerkt wordt dat een financieel commitment van medisch specialisten mogelijk financiers over de streep kan trekken, want er ontstaan echt problemen wanneer banken zich terugtrekken als het even minder gaat.

Banken, wordt gesteld, willen zich niet terugtrekken uit de zorg, maar de zorg wel bedrijfsmatig beoordelen op een businessplan en overlevingskansen. Banken werken na de crisis veel bedrijfsmatiger en zo beoordelen ze ook de zorg: ze kijken naar de cash flow van een ziekenhuis. Die komt eigenlijk maar van één geldstroom: die van de zorgverzekeraar/patiënten. Die cash flow moet optimaal zijn. Daarnaast is een heldere visie op de komende tien jaar van groot belang voor een financier.

Er zijn nog weinig institutionele beleggers in de zorg. Zij vinden de zorgmarkt spannend en complex en de risico’s moeilijk in te schatten. Interessante vraag: gaan ziekenhuizen die ratings aanvragen die beleggers over de streep trekken?