Rob Schreppers

Spreker: Rob Schreppers, senior manager Public Finance BNG
Titel presentatie: Ontwikkelingen in de zorgmarkt en bancaire financiering
Kern: banken financieren ziekenhuizen alleen nog bij goed toekomstgericht beleid

“BNG bank heeft de intentie om de zorgmarkt voor zeven tot acht miljard te blijven financieren. Wel is financiering ingewikkelder geworden doordat bankiers nu om tafel zitten met meerdere partijen, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, het Waarborgfonds en MSB’s. BNG kijkt voor financiering naar de strategie en de positionering van een ziekenhuis. Dat betekent dat banken moeten begrijpen wat ziekenhuisbestuurders doen en wat hun visie is: doet dit ziekenhuis wat de markt vraagt? Behoort dit ziekenhuis tot de winnaars van de toekomst?

Voor ziekenhuizen en banken betekent dit dat ze hun huiswerk moeten doen en het is van groot belang dat een ziekenhuisbestuur zijn visie kan vertalen naar de wensen van financiers.

Alternatieve financieringsbronnen zijn nog beperkt. De EIB is actief in academische ziekenhuizen. BNG vindt dit positief omdat de EIB een betrouwbare bank is. Andere beleggers zijn nauwelijks in de zorgmarkt aanwezig. Mogelijk kan een goede rating een extra bijdrage leveren om beleggers over de streep te trekken. Maar financiering op een rating neemt het gevaar met zich mee dat een ziekenhuis te sterk gaat focussen op die rating omdat het die niet mag kwijtraken.
De vraag naar financiering wordt groot, banken en andere financiers zullen elkaar nodig hebben om die voor elkaar te krijgen. Want crowdfunding, MSB’s erbij betrekken zijn slechts stepping stones om uiteindelijk financiering van een bank te krijgen.”


Twee stellingen

  1. De bancaire financiering in de huidige vorm blijft ook de komende dertig jaar de belangrijkste financieringsvorm voor ziekenhuizen.
  2. Met een rating krijgt het ziekenhuis een extra toezichthouder op strategische beslissingen.
     

Discussie

Banken moeten wennen aan het veranderende zorglandschap: financiering is in de huidige zorgmarkt niet meer risicoloos. Ziekenhuisbestuurders zouden daarom banken tegemoet kunnen komen met duidelijke gegevens over hoe zij omzet drukken en kwaliteit verhogen.

De reactie van ziekenhuisbestuurders: dat doen wij. We verwerken in onze bedrijfsvoering al nieuwe ontwikkelingen als krimpen, keuzes maken en het effect van de technologie. Soms betekent dat zelfs dat er minder geld nodig is en dat dit wordt al gehaald via een hybride vorm van financieren, bijvoorbeeld deels bij leveranciers. Ook verhuur van een deel van het gebouw aan nieuwe zorgpartijen, behoort tot de mogelijkheden. Een kanttekening bij dit alles is dat het onmogelijk is om op een termijn van dertig jaar te plannen.

Bij de implementatie van nieuwe technologische producten blijken leveranciers soms bereid om daarvoor een lening te verstrekken en zelfs om deel uit te maken van een consortium financiers. Dat is hoe een goede marktwerking functioneert, werd opgemerkt.