Netwerkdiner oktober 2016

Netwerkdiner‘Financieren van de kapitaalbehoefte: wat is nodig om de toegang tot (werk)kapitaal in de toekomst te borgen?’

De introductie van marktwerking in de zorg en de verscherpte eisen vanuit Basel III hebben geleid tot een ander perspectief op het financieren van investeringen en werkkapitaal vanuit de traditionele financiers. De risico’s worden beperkt, de contractvoorwaarden worden aangescherpt en de exposure wordt afgebouwd. De toekomstige toegang van ziekenhuizen tot traditioneel kapitaal komt hierdoor onder druk te staan. Nieuwe ontwikkelingen brengen daarnaast andere financieringsvraagstukken met zich mee. Bij investeringen ligt de nadruk in toenemende mate op ICT in plaats van traditioneel vastgoed. Innovatieve behandelingen vergen steeds complexere investeringen in apparatuur en faciliteiten. De beoogde herinrichting van het zorglandschap vergt ook steeds meer flexibiliteit van de faciliteiten en meer inzicht in de regionale positionering en zorgvraagontwikkeling. Wat betekent dit voor het perspectief van ziekenhuizen op financieringsvraagstukken?

De drie gastsprekers gaven hun visie op dit onderwerp. Uit de discussies bleek dat de traditionele financiers – banken – en ziekenhuisbestuurders door de snelle veranderingen in de zorg elkaar opnieuw moeten leren begrijpen. Essentieel voor financiering die niet meer op het vertrouwde onderpand, vastgoed, kan rusten. De mogelijkheid van andere financieringsvormen werd besproken, zoals financieel commitment van MSB’s en crowdfunding. Daarnaast werd het perspectief van private financiering bediscussieerd.

Roel Venema, lid raad van bestuur Isala, vertelde hoe hij de structurele behoefte aan financiering mede wil organiseren door zijn medisch specialisten nadrukkelijk te vragen om te co-financieren.

Rob Schreppers, senior manager Public Finance BNG besprak de noodzaak voor ziekenhuizen om een goede strategie en positionering van het ziekenhuis te presenteren bij een financier. Voordat financiering rondkomt, moet een bank begrijpen wat ziekenhuisbestuurders doen en wat hun visie is.

Sander Oude Luttikhuis, directeur Capax Capital Partners, besprak de mogelijkheden van private investeerders: een ziekenhuis dat zijn business case en toekomststrategie op orde heeft, is een goede tegenspeler van een asset manager van een private investeerder.

Fotoalbum: Netwerkdiner 11 oktober 2016