Netwerkdiner oktober 2015

Netwerkdiner 15 oktober 2015Discussiëren over substitutie

In het Onderhandelaarsresultaat Medisch Specialistische Zorg 2014-2017 heeft de tweedelijnssector met VWS afgesproken dat substitutie zal plaatsvinden naar de eerste lijn. Ook de eerste lijn heeft in een akkoord afgesproken patiënten over te nemen van de tweede lijn. Deze afspraken staan op papier, maar hoe doen we het nu (samen) in de praktijk? Uiteraard zijn er belemmeringen, zowel voor de eerste als tweede lijn, zoals onduidelijke en gescheiden bekostigingssystemen en een gebrek aan wederzijds vertrouwen. Maar de wil is er zeker, dus dan moeten de oplossingen er toch ook zijn? Drie inspirerende sprekers boden de aanwezigen in Kasteel Woerden volop gespreksstof voor levendige discussies.

Vertrouwen, respect en samenwerking

Bijzonder aan dit NVZ-netwerkdiner was de gezamenlijke organisatie met eerstelijnsbelangenorganisatie InEen. Een duidelijk statement dat de eerste lijn niet zonder de tweede lijn kan en omgekeerd, wat NVZ-directeur Margot van der Starre in haar welkomstwoord ook aanhaalde.

Het belang van nauwe samenwerking bleek ook uit de drie presentaties en de discussies aan tafel die hierop volgden, aaneengepraat door Wouter van der Horst die namens NVZ als moderator optrad. Sleutelwoorden voor succes van substitutie: vertrouwen, respect en samenwerking.

Marcel Visser ging in op de activiteiten van Zorgnetwerk Midden-Brabant, met als speerpunt het elektronisch Persoonlijk Gezondheidsdossier. Het betoog van Martin Bontje beschreef de voordelen van de juiste zorg op de juiste plek en de juiste behandeling, met diverse voorbeelden waar dit al goed gaat. Leon Op ’t Hoog tot slot presenteerde het succesvolle proeftuinproject ‘Mijn Zorg’ in Zuid-Limburg. Via de link leest u een samenvatting van hun lezing.

Fotoalbum: Netwerkdiner 15 oktober 2015