Marco Götte

Spreker: Marco Götte, cardioloog in het HagaZiekenhuis
Innovatie: hergebruik van MRI-beelden
Resultaat: door gebruik van MRI-beeld tijdens de diagnose bij de gehele behandeling, wordt de behandeling voor de patiënt veiliger en worden kosten bespaard

Het Hartcentrum in het HagaZiekenhuis ontwikkelde een MRI-bestendige pacemaker, zodat een patiënt met een pacemaker een MRI-scan kan ondergaan. Götte: 'De volgende vraag is: hoe kunnen we de beeldvorming die tijdens de diagnose is gemaakt gedurende de volgende fases van de behandeling gebruiken, zodat we kunnen zien dat de behandeling nut heeft? Dan kunnen we de behandeling voor de patiënt veiliger maken.'

'De economische waarde van deze innovatie is aanzienlijk: een eenmaal gemaakt beeld vaker gebruiken bespaart kosten, leidt tot meer capaciteit en tijd op afdelingen en ontlast de patiënt', aldus Götte. 'Voor deze innovatie hebben wij gekozen voor een samenwerking tussen het veld en de industrie, met name Siemens. De driehoek Hartcentrum, Haga-organisatie en Siemens is aan de slag gegaan. De samenwerking met Siemens was prettig en verrijkend.'

Drie stellingen van Marco Götte

  1. Voor een vitale ziekenhuisorganisatie is het actief kunnen aandragen van medisch-technische innovaties even belangrijk als het kunnen leveren van goede patiëntenzorg.
  2. Fundamentele medisch-technische innovaties kunnen alleen succesvol worden wanneer medisch specialisten, industrie en ziekenhuisorganisaties gezamenlijk de handen ineen weten te slaan.
  3. Een nationaal Masterplan voor technologische innovatie ontbreekt.

De discussie
In de discussies komt naar voren dat we niet alleen in technologie innovaties moeten denken, maar dat juist ook in staande organisaties nog veel te verbeteren en te innoveren valt. Götte is het daarmee eens, hij benadrukt dat het hem ook gaat om de vorm van de samenwerking: industrie, artsen en ziekenhuisorganisatie. 'Het gaat vooral om de wijze waarop we de handen ineen sloegen.'

Verder wordt besproken hoe we een Masterplan kunnen creëren om innovaties in de zorg te stimuleren. We moeten ons richten op het gehele zorgproces en met alle partijen samenwerken. Belangrijk daarbij is dat ook de zorgverzekeraar vanaf het begin van een innovatie meedenkt. De zorgverzekeraar wordt dan niet pas aan het eind van het proces verrast, maar hij kan juist meesturen.

Een andere, breedgedeelde, opmerking tijdens de discussie: innovatie gaat niet om gadgets, maar om het zorgproces zo efficiënt en transparant mogelijk te maken.