Netwerkdiner november 2014

Goed innoveren is een vak

Margot van der Starre, directeur NVZ: ‘In een ziekenhuis gaat het werk 24/7 door. Een innovatie doorvoeren vereist nadenken.’ Dat innovatie een vak is, blijkt uit de innovaties die tijdens het netwerkdiner aan bod komen.

Drie inspirerende sprekers en boeiende discussies maken duidelijk dat slimme samenwerkingsverbanden goede innovaties opleveren. Het draait niet om gadgets, maar om het patiëntenbelang.

Verslag netwerkdiner

‘Innovatie is een containerbegrip’, stelt Margot van der Starre aan het begin van het netwerkdiner dat de NVZ op 20 november 2014 organiseerde. De drie totaal verschillende innovaties waar de sprekers over vertellen, bevestigen die visie. De lezingen leiden tot levendige discussies waarin het patiëntenbelang voorop staat.

Een terugblik op de lezing en de discussie leest u hier: Marco Götte over het hergebruik van MRI-beelden in het HagaZiekenhuis. Xana van Jaarsveld en het meetbaar maken van patiëntervaringen met dure geneesmiddelen. Ingeborg Griffioen over de Medidee-cirkel, een uitgeschreven methodiek voor een innovatieproces.

Fotoalbum: Netwerkdiner 20 november 2014