Netwerkdiner maart 2017

Ontwikkelingen op medisch-technologisch vlak, de toenemende complexiteit van de patiëntenpopulatie en de steeds intensievere samenwerking met andere zorgverleners in de keten, stellen nieuwe eisen aan de kennis en de vaardigheden van onze zorgprofessionals. Voor goed opgeleide en kundige zorgprofessionals is goede samenwerking tussen zorgaanbieders, onderwijsinstellingen en lokale overheden op regionaal niveau cruciaal. 
 

Visie

De drie gastsprekers gaven hun visie op dit onderwerp. Uit de discussies bleek dat er in de verschillende regio’s goede samenwerkingsverbanden tussen zorginstellingen, onderwijs en lokale overheden zijn. Maar er is ook verbazing achteraf: hoe kan het dat we de personeelskrapte jaren geleden wel zagen aankomen, maar niet voldoende hebben gedaan om dat door middel van meer opleidingsplaatsen aanbieden, te voorkomen? Hoe gaan we dat nu wel goed organiseren? Meerdere deelnemers constateren in hun eigen woorden dat we nu in de regio’s moeten opleiden door muren, sectoren en vakgebieden heen. We moeten gaan opleiden voor de gehele zorgketen om flexibiliteit te creëren in een krappe en steeds veranderende arbeidsmarkt. Weg met het ‘what’s in it for me’ denken, naar het overstijgend denken: we zijn allemaal onderdeel van het totaal, de gehele zorgketen. Het is daarom essentieel dat het belang van opleidingen constant hoog op de agenda van ziekenhuisbestuurders staat. 
 

De 3 sprekers:

  • Doekle Terpstra, directeur/aanjager Zorgpact, sprak op bevlogen wijze hoe via het Zorgpact zorgprofessionals, onderwijsinstellingen en lokale overheden in vele regio’s bij elkaar komen en van elkaar leren.
  • Edwin van der Meer, voorzitter Raad van Bestuur BovenIJ Ziekenhuis/Stichting Bureau SIGRA Dienstverlening, besprak dat er soms aan de bestuurstafel harde noten moeten worden gekraakt zodat ziekenhuizen onderling goede afspraken maken over opleidingsplaatsen.
  • Rienk Overdiep, directeur Expertisecentrum Gezondheid, Zorg en Technologie, Fontys Hogescholen, gaf een interessante kijk op de samenwerking tussen leerling en begeleider: maak goed gebruik van elkaar. 
Fotoalbum: Netwerkdiner 8 maart 2017