Netwerkdiner maart 2016

Gezondheidsvaardigheden zijn niet vanzelfsprekend

Het netwerkdiner van 24 maart had als thema : ‘gezondheidsvaardigheden zijn niet vanzelfsprekend’. De patiënt is steeds mondiger, wil betrokken worden bij het behandelingsproces. Ook de zorg verlangt steeds meer een actieve patiënt. Een ideaal behandelingstraject komt neer op een goede samenwerking tussen zorgverleners en de patiënt. Goede communicatie is dan van essentieel belang. Daarvoor moet de patiënt gezondheidsvaardig zijn: de informatie kunnen lezen, begrijpen en verwerken, de arts vragen durven stellen en de capaciteit hebben zijn eigen regie te voeren. Hoe helpen we patiënten die niet beschikken over die vaardigheden?

Op deze vragen gingen de drie gastsprekers in. Prof. dr. Maurice de Greef, verbonden aan de Universiteit Maastricht en professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel, wees erop dat laaggeletterden en laagopgeleiden om meerdere redenen zorgen voor structureel hoge kosten in de zorg. Hij trekt het probleem van laaggeletterdheid breder en stelde dat de aanpak ervan niet alleen in de zorg kan plaatsvinden, maar een samenspel moet zijn van vele sectoren. Niet alleen signaleren maar snel doorverwijzen naar leertrajecten moet goed geregeld zijn.
Jacqueline Blase, adviseur patiëntencommunicatie in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht, benadrukte dat bewustwording nog steeds de sleutel is voor een begin van aanpak van laaggeletterdheid. Zij toonde ons een groot arsenaal aan middelen om daarna laaggeletterdheid bij zowel patiënten als zorgverleners op de kaart te zetten en aan te pakken.
Michael van Balken, uroloog in Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, is een specialist die het belang ervan inziet dat informatie voor laaggeletterden een andere aanpak verlangt. Hij vertelde over zijn project ‘Aap-noot-nier’, waarin hij in onder meer heel eenvoudige, heldere beeldfolders gaat maken om zijn patiënten te informeren.

Fotoalbum: Netwerkdiner 22 maart 2016