Netwerkdiner maart 2015

Reorganisatie opleiding nodig

De zorg en de patiënt veranderen snel, het opleidingsniveau van verpleegkundigen moet omhoog en er moet een scherp onderscheid komen tussen mbo- en hbo-verpleegkundigen. Maar gaat de politiek onderscheid tussen mbo en hbo onderschrijven in de wet, hoe moeten de opleidingen eruitzien en kunnen mbo-verpleegkundigen nog doorgroeien?

Drie inspirerende sprekers en boeiende discussies maken duidelijk dat de zorgopleiding een reorganisatie nodig heeft. Kijk daarvoor eerst wat er nodig is, en zorg dat de verpleegkundige zorg prominenter in beeld komt.

Verslag netwerkdiner

Het netwerkdiner dat de NVZ op 5 maart 2015 organiseerde had als thema ‘de rol en positie van de verpleegkundige in het zorgproces van morgen’. De avond stond bol van de discussies. Over veel zaken heerste eensgezindheid, maar over de uitvoering van de plannen was onzekerheid. Na het slotwoord van NVZ-directeur Margot van der Starre gingen deelnemers dan ook nog lang met elkaar in gesprek.

Een terugblik op de lezing en de discussie leest u hier: Marieke Schuurmans over de uitdagingen in de zorg en voor verpleegkundigen, Hans Meij over het belang verpleegkundige zorg terug te krijgen aan de bestuurstafel en Klaus Boonstra over zijn voorstel de zorg te organiseren naar doelgroepen.

 

Fotoalbum: Netwerkdiner 5 maart 2015