Netwerkdiner januari 2016

Netwerkdiner 21 januari 2016De patiënt als teamgenoot: durven uw mensen het aan?

Het netwerkdiner van 21 januari had als thema: De patiënt als partner. De patiënt wordt steeds mondiger en wil vaak meedenken. Hij wil meer betrokken zijn bij het behandelingsproces. Artsen willen dat ook. Het komt steeds meer neer op een samenwerking van de medische wereld en de patiënt voor een zo goed mogelijk traject. Onderlinge communicatie is daarbij heel belangrijk.

Drie gastsprekers deelden in Kasteel Woerden hun visie op patiëntenparticipatie met de deelnemers en gaven daarmee volop voeding aan een levendige discussie. Luisteren naar de patiënt en hoe je dat in de praktijk laat werken, stond centraal in het verhaal van Mart van de Laar. Het verhaal van hartpatiënt René Tabak maakte veel positieve energie los tijdens de discussie. Als we kunnen komen tot goed teamwork, zal dat echte Zorg op Maat leveren. Jany Rademakers benadrukte de noodzaak voor laagdrempelige en toegankelijke informatie om meedenken over je eigen zorgproces voor iedereen haalbaar te maken.

Fotoalbum: Netwerkdiner 21 januari 2016