Uitkomst onderhandelingsronde Cao Ziekenhuizen

10-05-2019

Vragen?

Wouter van der van der Horst
Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Blijf op de hoogte

Vandaag vond opnieuw overleg plaats met de vakorganisaties over een nieuwe Cao Ziekenhuizen.

Loonbod

Nadat in de eerdere overlegrondes de thema’s generatiebeleid, duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit en stagebeleid en opleiden aan de orde kwamen, heeft de onderhandelingsdelegatie de vakorganisaties ditmaal ook een loonbod gedaan. De vakorganisaties hebben dit bod vrijwel onmiddellijk naast zich neergelegd.  

Realistisch totaalpakket

De vakorganisaties legden op hun beurt een zeer uitgebreid pakket aan eisen op tafel. Deze looneis ligt nog ver af van wat binnen de begrotingen van de ziekenhuizen mogelijk is. Wat de NVZ betreft, moet er een realistisch totaalpakket worden afgesproken.  

Vervolg

Het overleg zal op 21 mei 2019 worden hervat. Tevens staat het onderwerp op de agenda van de ledenraadpleging 15 mei aanstaande. Lees hier meer over het overleg van vandaag.