Minister Bruins en Ad Melkert overhandigen vlaggen Horizontaal Toezicht

11-04-2019

Vragen?

Brenda van den End - Schouten
Beleidsadviseur Besturing & Bekostiging

Blijf op de hoogte

Afgelopen maandag ontvingen 7 ziekenhuizen uit handen van minister Bruins van Medische Zorg en Sport en NVZ-voorzitter Ad Melkert een vlag om te vieren dat ze over zijn op Horizontaal Toezicht.
 

7 ziekenhuizen over op Horizontaal Toezicht

Gelre Ziekenhuizen, Sint Maartenskliniek, Laurentius Ziekenhuis, Rijnstate, Martini Ziekenhuis, Erasmus MC en het LUMC zijn over op Horizontaal Toezicht. Binnenkort zal ook Ziekenhuisgroep Twente overgaan op Horizontaal Toezicht. 23 ziekenhuizen zijn in een vergevorderd stadium. De andere ziekenhuizen volgen hier snel op.

Sneller en beter inzicht in zorgkosten

Horizontaal toezicht heeft de mogelijkheid gecreëerd om ziekenhuis en zorgverzekeraar samen te kunnen laten verantwoorden over de juiste besteding van de zorguitgaven. Patiënten hebben hierdoor sneller en beter inzicht in hun zorgkosten. Uiteindelijk leidt dit voor ziekenhuizen tot een reductie van de werklast, doordat er geen materiële controles meer worden gedaan door de zorgverzekeraar. Ook de handreiking rechtmatigheidscontroles vervalt.

Vertrouwen en transparantie

Horizontaal toezicht is een vorm van samenwerking tussen ziekenhuizen en zorgverzekeraars die is gebaseerd op vertrouwen en transparantie. In plaats van controle van zorgdeclaraties achteraf door de verzekeraar stelt het ziekenhuis vooraf vast om de zorgdeclaraties juist is. Verder worden de declaraties afgestemd met één verzekeraar, namens alle andere verzekeraars. Dit scheelt aanzienlijke werklast voor de ziekenhuizen, omdat ze nu niet met alle zorgverzekeraars hoeven af te stemmen.
Het ziekenhuis krijgt op deze manier sneller zekerheid over de juistheid van declaratie en er is minder administratieve last. Zorgverzekeraars kunnen de verzekerden sneller inzicht geven in hun zorgnota’s en het verbruik van het eigen risico.

Opleiding Horizontaal Toezicht

Op maandag 13 mei start er weer een opleiding Horizontaal Toezicht. Tijdens de opleiding worden de deelnemers opgeleid in het gedachtegoed van Horizontaal Toezicht Zorg en leert men dit te vertalen naar de eigen afdeling. Het belang van een goede registratie en declaratie en het op orde hebben van processen staat daarin centraal. De training is zo praktisch mogelijk ingericht met veel aandacht voor de dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Zo worden er praktische handvatten gegeven om Horizontaal Toezicht Zorg in de eigen organisatie en op de eigen afdeling te implementeren. Ook leert u het landelijk raamwerk Horizontaal Toezicht (waaronder het Control Framework) toe te passen.

Meer informatie vindt u op de website van Horizontaal Toezicht.