IGJ - Inspanningsverplichtingen LIR 2019

10-04-2019

Vragen?

Trudy Boshuizen
Senior beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie

Blijf op de hoogte

De IGJ heeft online informatie over het Landelijk Implantaten Register (LIR) gepubliceerd.
 

Specifiek voor zorgaanbieders (en zorgverleners) is een brochure opgesteld met daarin informatie over het voorlopig ‘toetsingskader’, dat de IGJ zal hanteren gedurende het ‘ingroeijaar’ 2019. Hierin zijn concrete criteria aangegeven om aan de inspanningsverplichtingen tot 2020 te voldoen.