NVZ: Aanpassingsvermogen en duurzame inzetbaarheid hoog op cao-agenda

20-03-2019

Vragen?

Wouter van der van der Horst
Senior communicatieadviseur / woordvoerder

Blijf op de hoogte

De NVZ en vakbonden zijn vanochtend gestart met cao-onderhandelingen. In dit eerste gesprek werd nog eens benadrukt dat instellingen aangesloten bij de NVZ, goed op weg zijn met het generatiebeleid dat in de vorige cao is afgesproken.
 

Volgens een recent onderzoek van de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ), geeft 36% van de instellingen aan dat ze een actieve generatieregeling hebben. Het gaat dan om algemene ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale centra. Daarnaast staat aanpassingsvermogen hoog op de agenda. 

Duurzame inzetbaarheid

Volgens huidige cao-afspraken kunnen werkgevers en werknemers afspraken maken om de arbeidsduur aan te passen om zo werk langer te kunnen volhouden en ruimte te creëren voor jongeren. Veruit het meest genoemde doel van een generatieregeling is volgens het StAZ onderzoek het ‘bevorderen van de duurzame inzetbaarheid’ (95 procent). Daarna volgen ‘werktijdreductie van oudere medewerkers’ (46 procent) en ‘evenwichtiger leeftijdsopbouw’ van de personele samenstelling (44 procent). Bekijk hier het onderzoek. De NVZ onderhandelingsdelegatie wil graag verder met duurzame inzetbaarheid.

Aanpassingsvermogen

Partijen vinden dat er balans moet zijn tussen wat je als werkgever van een werknemer verwacht en hoe je dat goed organiseert. Mede door de krappe arbeidsmarkt blijkt in de praktijk dat o.a. verpleegkundigen soms kort van te voren moeten worden gevraagd te werken als er meer zorgvraag is. Dat kan het werkplezier in de weg zitten terwijl werkgevers juist willen dat, ondanks de zorgvraag waar de instellingen op in moeten spelen, het werkplezier behouden blijft. Werkgevers willen een aantrekkelijke werkplek bieden en daarmee verpleegkundigen behouden voor de instellingen. Daarmee onderschrijft de NVZ dat de ‘achterdeur’ dicht moet. Op 1 april gaan we verder.