Subsidieregeling veelbelovende zorg geopend

15-03-2019

Vragen?

Harrie Kemna
Senior beleidsadviseur Besturing & Bekostiging

Blijf op de hoogte

De periode voor het indienen van projectideeën voor veelbelovende zorg is gestart. Projectideeën kunnen van donderdag 14 maart tot dinsdag 14 mei 2019 vóór 14:00 uur ingediend worden. Het doel van de subsidieregeling veelbelovende zorg is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket.
Meer informatie over de regeling en de procedure is te vinden op de website van het Zorginstituut.

Tijdelijke financiering veelbelovende zorg

Zorg wordt alleen vergoed vanuit het basispakket, als het tenminste even effectief is als de gebruikelijke zorg in Nederland. Anders gezegd, de behandeling moet voldoen aan het wettelijke criterium de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Om de effectiviteit van de zorg vast te stellen, zijn resultaten van kwalitatief goed onderzoek nodig. Dit onderzoek is vaak kostbaar, vergt expertise en duurt meerdere jaren. Via deze regeling is het mogelijk subsidie te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket worden vergoed. Met deze regeling stelt het ministerie van VWS jaarlijks maximaal € 69 miljoen beschikbaar. Voor deze eerste ronde in 2019 bedraagt het subsidieplafond € 40 miljoen. De tweede ronde in 2019 start naar verwachting eind juni en sluit eind augustus.

NVZ is blij met vernieuwde regeling

De subsidieregeling veelbelovende zorg is per 1 februari 2019 in werking getreden en vervangt de oude regeling 'voorwaardelijke toelating tot het basispakket'.
De NVZ is blij dat de minister een verbeterde regeling voor innovaties heeft geïntroduceerd.
De NVZ is nauw betrokken geweest bij de consultatie voor de nieuwe regeling en heeft met VWS en het Zorginstituut intensief overleg gehad over ervaren knelpunten van de oude regeling voorwaardelijke toelating. De nieuwe regeling is in vergelijking met het oude instrument simpeler, sneller en aantrekkelijker. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie is verkort én de juridische last is verkleind.
Binnen de algemene ziekenhuizen en categorale instellingen is veel innovatiepotentieel aanwezig. De NVZ verwacht dat de nieuwe regeling een goede stimulans kan geven om voorstellen in te dienen.