Onderzoeksrapport 'Financiƫle effecten van taakherschikking' gepubliceerd

11-03-2019

Vragen?

Jeannette de Graauw
Beleidsadviseur Arbeid & Opleidingen

Blijf op de hoogte

Eind februari heeft minister Bruins het onderzoeksrapport 'De financiële effecten van taakherschikking (Radboud 2019)' voorgelegd aan de Tweede Kamer.

De belangrijkste bevindingen

  • De zichtbaarheid van de physician assistants (PA) en verpleegkundig specialisten (VS) in de ziekenhuizen is vergroot;
  • De inzet van de PA en VS leiden niet tot extra (maatschappelijke) kosten;
  • Er liggen nog kansen voor ziekenhuizen om taakherschikking beter neer te zetten: er is nog weinig ziekenhuisbreed beleid en weinig centrale communicatie over de inzet van PA en VS en bijbehorende bevoegdheden, en de interne kostprijssystematiek is nog niet optimaal ingeregeld.

De resultaten van dit onderzoek steunen de minister om de komende jaren stevig in te blijven zetten op taakherschikking.

Bijlagen