Prijsindexcijfers: Prijsindex 2019 daalt licht door dalende contractloon

10-01-2019

Vragen?

Stefan Roskam
Beleidsadviseur Besturing & Bekostiging

Blijf op de hoogte

In de decemberraming van het CPB worden actuele ramingen voor 2019 gepubliceerd. Hiermee kan de nacalculatie van de loon- en prijsbijstelling 2019 worden bepaald.

De decemberraming beperkt zich tot een actualisatie van de contractloon in de ova. Hierin is een lichte daling te zien waardoor ook de gewogen gemiddelde prijsindex licht daalt. Op basis van de hieruit voortvloeiende raming voor OVA, de prijsindexcijfers materiële kosten en kapitaal komt de gewogen gemiddelde prijsindex 2019 uit op 3,34% (was 3,46%). Dit betekent een voorlopige nacalculatie van -0,12% in het macrokader 2020.

Bekijk de pagina Prijsindexcijfers.