Open consultatie Informatiestandaard Medicatieproces

08-01-2019

Blijf op de hoogte

Het Informatieberaad nodigt u uit te reageren op de open consultatie medicatieproces. Het Informatieberaad is een bestuurlijke samenwerking tussen deelnemers uit het zorgveld en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Gezamenlijk werken de leden van het Informatieberaad, waaronder de NVZ, aan een duurzaam informatiestelsel.

Betere uitwisseling van medicatiegegevens met Informatiestandaard Medicatieproces

Jaarlijks belanden zo’n 27.000 patiënten in het ziekenhuis vanwege onnodige medicatiefouten. Om dit te voorkomen is goede elektronische vastlegging en uitwisseling van medicatiegegevens tussen zorgverleners en met de patiënt essentieel. Het programma Medicatieproces heeft daarom een nieuwe informatiestandaard Medicatieproces (MP 9.0.x) ontwikkeld. De informatiestandaard Medicatieproces geeft invulling aan de richtlijn "Overdracht van medicatiegegevens in de keten". Een van de bouwstenen uit de standaard Medicatieproces (de Medicatieafspraak) is reeds opgenomen in de doelstellingen van het VIPP-programma. Doel van deze consultatie is gericht op het verkrijgen van meer inzicht in eventuele aandachtspunten bij de implementatie en in het gebruik van de Informatiestandaard Medicatieproces voor zorgverleners.

U kunt tot 1 februari 2019 uw reactie mailen naar openconsultatiesinformatieberaadzorg@minvws.nl.