Informatiebijeenkomst subsidieregeling veelbelovende zorg

07-01-2019

Blijf op de hoogte

Veelbelovende zorg moet sneller zijn weg vinden naar patiënten via opname in het basispakket. Daarom komt het ministerie van VWS met de nieuwe subsidieregeling veelbelovende zorg. Zorginstituut Nederland voert de regeling in samenwerking met ZonMw uit. Zij organiseren op 19 februari een informatiebijeenkomst subsidieregeling veelbelovende zorg.

Simpeler, sneller en aantrekkelijker

Naar verwachting wordt in februari 2019 de subsidieregeling veelbelovende zorg gepubliceerd in de Staatscourant. Daarom wordt deze informatiebijeenkomst georganiseerd. De subsidieregeling veelbelovende zorg vervangt het bestaande instrument ‘voorwaardelijke toelating’. De nieuwe regeling typeert zich ten opzichte van het bestaande instrument door drie woorden: simpeler, sneller en aantrekkelijker. De tijd van indienen tot toekennen (of afwijzen) subsidie wordt verkort én de juridische last wordt verkleind. Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u praktische informatie over de projectcriteria en de procedure van het indienen van een projectidee tot aan het besluit over de uitgewerkte aanvraag.

Welke projecten komen in aanmerking?

Voor deze regeling komen medische technologie, hulpmiddelen en specifieke groepen geneesmiddelen (ATMP’s en off-label geneesmiddelen die al zeven jaar een marktregistratie hebben) in aanmerking die nog niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en waarbij marktfalen aangetoond kan worden. Een projectsubsidie wordt voor maximaal zes jaar verleend. Na afloop van het onderzoekstraject volgt binnen zes maanden een beoordeling van het Zorginstituut of de betreffende zorg het basispakket kan instromen.

Informatie en aanmelden

Meer informatie over de bijeenkomst op 19 februari 2019.
Of meld u aan voor de informatiebijeenkomst.

Vragen over deze bijeenkomst? Neemt u contact op met: veelbelovendezorg@zinl.nl