Zeven belangrijkste inzichten samen beslissen

03-12-2018

Vragen?

Lara ten Bosch
Senior communicatieadviseur

Blijf op de hoogte

Het implementatieprogramma Beslist Samen! dat van maart 2017 tot en met juni 2018 in tien ziekenhuizen en twee umc’s voor versnelling van samen beslissen in de spreekkamer zorgde, heeft zeven belangrijke inzichten en tips opgeleverd. Met deze inzichten en tips, kunnen alle instellingen binnen de curatieve zorg hun voordeel doen.

Doel programma

Het implementatieprogramma Beslist Samen! is een programma waarin zorgverlener en patiënt samen beslissen welke zorg het beste past. De deelnemende ziekenhuizen en umc’s implementeerden dit versneld binnen minimaal twee aandoeningen, met subsidie van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Naast dat het samen beslissen binnen de deelnemende ziekenhuizen werd geïmplementeerd was het doel van het programma ook om de ontwikkelde kennis niet alleen ziekenhuisbreed, maar tevens met andere ziekenhuizen en umc’s te delen. 
 

Samenwerkende partijen

Het programma Beslist Samen! werd begeleid door een samenwerkingsverband van de: 
 • Patiëntenfederatie Nederland (PFN)
 • Federatie Medisch Specialisten (FMS)
 • CZ groep (CZ)
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
 • Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ)
 • Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU)
 • Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ)
 • Zilveren Kruis 
 • Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ)
   
Het project sloot aan op de landelijk campagne ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Vanuit deze campagne werd veel ondersteunende informatie aangeboden en zijn diverse communicatiemiddelen beschikbaar gesteld. De zeven inzichten zijn dan ook binnen deze campagnesite ondergebracht.