Wijziging acute GGZ uitgesteld

26-11-2018

Blijf op de hoogte

De Generieke Module Acute Psychiatrie wordt uitgesteld en in 2019 slechts beperkt ingevoerd. Dit heeft consequenties voor de door de NZa voorgestelde regelgeving rondom Acute Psychiatrie.

 

Contractafspraken maken met zorgverzekeraars

De NZa regeling beschreef een manier om de beschikbaarheid voor de acute GGZ vergoed te krijgen. Om dit te realiseren zijn er door ziekenhuizen budgetformulieren ingediend bij de crisisdienst in de regio. Deze budgetformulieren zijn door het uitstel van de regeling niet meer geldig. Voor ziekenhuizen betekent dit dat er net als voor voorgaande jaren contractafspraken met zorgverzekeraars gemaakt dienen te worden over het al dan niet verlenen van crisiszorg GGZ vanuit het ziekenhuis.

Generieke Module Acute Psychiatrie

Het komend jaar wordt door zorgverzekeraars en ggz-aanbieders gebruikt om al te werken in de geest van deze veranderingen. De veranderingen zijn aldus GGZ Nederland nodig om te zorgen voor goede acute psychiatrische voorzieningen in elke regio, zodat iedereen die dat nodig heeft acute psychiatrie kan krijgen.
De Generieke Module Acute Psychiatrie draagt bij aan tijdige en kwalitatief goede acute psychiatrie voor iedereen die dit nodig heeft. Het is een zorgstandaard met aandacht voor crisisdefinitie, verantwoordelijkheid voor overdrachtsmomenten en informatie-uitwisseling, vervoer door politie, eerste opvang en wachttijd op de crisisdienst. Deze richtlijn vormt de basis voor de wijziging in de acute psychiatrie die in 2020 wordt doorgevoerd.