Regionaal FD-café te gast in Meander Medisch Centrum: Meld u nu aan!

10-10-2018

Vragen?

[\Node::load] Failed loading node #37257: node not in database

Blijf op de hoogte

Op maandag 15 oktober 2018 organiseert de NVZ een regionaal FunctieDifferentiatie-café (FD) voor de regio Utrecht. Voor deze bijeenkomst zijn wij te gast in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort.

Doel regionaal FD-café

Het regionaal FD-café heeft als doel een platform te bieden aan leerhuismanagers, HR managers en projectleiders op functiedifferentiatie in ziekenhuizen in de regio; waar je op een inspirerende wijze wordt meegenomen in het onderwerp, maar bovenal waar je op een interactieve manier ervaringen en kennis kunt delen met anderen in het veld. Daarnaast kunnen op deze manier de samenwerkingsverbanden in de regio versterkt worden. Van elk ziekenhuis heten wij maximaal drie deelnemers welkom.

Functiedifferentiatie van verpleegkundigen

Steeds meer ziekenhuizen zijn bezig met functiedifferentiatie van verpleegkundigen: proeftuinen worden opgestart, er wordt nagedacht over een FWG waardering voor de nieuwe functieprofielen en verpleegkundig leiderschap is niet langer alleen een begrip. De NVZ wil de betrokkenen bij elkaar brengen om kennis en ervaringen uit te wisselen. Tijdens deze bijeenkomst wil de NVZ samen met u stil staan bij functiedifferentiatie op gespecialiseerde afdelingen: hoe onderscheiden regieverpleegkundigen op de gespecialiseerde afdelingen zoals IC en SEH zich van regieverpleegkundigen op een algemene verpleegafdeling (en andersom)?

Programma

13:15 – 13:30 Inloop  
13:30 – 13:40 Welkom door de NVZ en het Meander  
13:40 – 14:00 Voorstelrondje: wie zijn er allemaal en wat willen we ophalen deze bijeenkomst?  
14:00 – 14:45 Presentatie door het Meander  
14:45 – 15:00 PAUZE
15:00 – 15:45 Presentatie door een gastziekenhuis
15:45 – 16:45 Interactie – ervaringen en kennis delen met elkaar  
16:45 – 17:15 Afsluitende netwerkborrel

Aanmelden en informatie

Datum: maandag 15 oktober 2018
Tijd: 13:30 – 16:45 uur (ontvangst is vanaf 13:15u en na afloop is er een netwerkborrel)
Locatie: Meander Medisch Centrum te Amersfoort
Doelgroep: Leerhuismanagers, HR managers, projectleiders op functiedifferentiatie en Afdelingshoofden

Direct inschrijven: dat kan via deze link.