Toezicht op naleving Metrologiewet

07-08-2018

Blijf op de hoogte

Het Agentschap Telecom voert tussen half augustus en eind september 2018 een inspectie uit bij 12 willekeurig geselecteerde ziekenhuizen. Het doel van deze inspectie is om inzicht te verkrijgen in de werking en het gebruik van niet-automatische weegwerktuigen voor medisch gebruik.

Voorafgaand aan de inspectie wordt contact opgenomen met de Medische Instrumenten Dienst.
Meer informatie vindt u in het document 'Toezicht op de naleving van de Metrologiewet'.

Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer E.F. Bakker (inspecteur), via 050 5877444 of via edwin.bakker@agentschaptelecom.nl