Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 gepubliceerd

02-08-2018

Vragen?

Trudy Boshuizen
Senior beleidsadviseur Kwaliteit & Organisatie

Blijf op de hoogte

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is gepubliceerd. Aan de hand van een casus beschrijft deze handreiking de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen: ziekenhuis, thuis, hospice en verpleeghuis & palliatieve terminale unit. We helpen met deze handreiking de professional door de structuur en regelgeving rond de financiering van de palliatieve zorg voor 2019 op een rij te zetten en deze te koppelen aan mogelijkheden voor declaratie.

Wijzigingen 2019

Ten opzichte van de Handreiking 2018 is een klein aantal wijzigingen doorgevoerd in de Handreiking 2019. Zo zijn de mogelijkheden voor extra financiering voor patiënten die thuis wonen met een Wlz-indicatie sinds 1 juli 2018 uitgebreid. Daarnaast wordt per 2019 verpleging en verzorging voor kinderen in de thuissituatie in een integrale, nieuwe prestatie geplaatst. 
 

Totstandkoming

De Handreiking financiering palliatieve zorg 2019 is een herziening van de handreiking over 2018. De handreiking 2018 kwam tot stand op initiatief van IKNL en Palliactief en dankzij input van zorgprofessionals en koepelorganisaties. De doorgevoerde wijzigingen in de handreiking 2019 zijn afgestemd met het Praktijkteam palliatieve zorg van het ministerie van VWS en de Nederlandse Zorgautoriteit.
 

Documenten