Klimaatplannen gepresenteerd

10-07-2018

Blijf op de hoogte

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft dinsdag 10 juli het Klimaatakkoord in ontvangst genomen. Het gaat om een akkoord op hoofdlijnen. Later dit jaar moet er een definitief Klimaatakkoord op tafel liggen.

Het akkoord is opgedeeld in vijf sectoren. Zorgvastgoed valt onder de klimaattafel Gebouwde omgeving (utiliteitsgebouwen). De plannen worden nu eerst doorgerekend door het Planbureau voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau, en na de zomer voorgelegd aan de Tweede Kamer. De onderhandelaars krijgen het akkoord daarna terug met aanvullende opdrachten. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten de plannen dan voor het eind van het jaar uitwerken en ondertekenen.

Voor de zorg en het zorgvastgoed betekent dit, dat op dit moment in kaart wordt gebracht wat de omvang en de huidige energieprestaties zijn. Op basis hiervan komt de zorgsector in mei 2019 met een routekaart. Hierin komt een verdere uitwerking te staan hoe de sector bij gaat dragen aan CO2-reductie in de gebouwde omgeving.

Kijk op www.klimaatakkoord.nl voor meer informatie.