Amphia voortvarend aan de slag met VIPP-module B2

03-07-2018

Vragen?

Corine Bakker
Senior communicatieadviseur

Onderwerp

Blijf op de hoogte

Amphia kan vanaf juli recepten digitaal naar de gewenste apotheek van de patiënt sturen. Dit kan dankzij de koppeling tussen het elektronisch patiënten dossier (EPD) en de informatiesystemen van openbare apotheken en is onderdeel van VIPP-doelstelling B2. Voor de patiënt betekent dit een winst in medicatieveiligheid, want het verkleint de kans op fouten.
 

Amphia is daarmee het eerste ziekenhuis dat de koppeling maakt tussen het EPD van Epic en de informatiesystemen van de openbare apotheken. De uitwisseling loopt via het Landelijk Schakelpunt (LSP). Voor het ziekenhuis scheelt dit veel faxverkeer op de poliklinieken. Recepten hoeven niet meer handmatig overgenomen te worden door de apothekersassistenten wat de kans op fouten verkleint. Ook wordt de wachttijd voor patiënten korter, omdat de recepten worden klaargemaakt voordat de patiënt aan de balie verschijnt en apothekers kunnen zo de werkzaamheden spreiden.

De VIPP-doelstelling B2 omvat dat iedere zorginstelling op 31 december 2019 medicatievoorschriften digitaal kan aanbieden als vooraankondiging en/of recept. In Amphia is dit nu technisch mogelijk. Om de doelstelling te halen moet minstens 30 procent van de recepten elektronisch verstuurd worden. Daarnaast moet iedere zorginstelling op 31 december 2019 digitaal een gestandaardiseerd actueel medicatieoverzicht (inclusief medicatieafspraken) aan de patiënt verstrekken bij ontslag volgens de geldende medicatie richtlijn.

Op schema: B1 ook gehaald

Het assessment voor module B1, met als oorspronkelijke deadline 1 juli 2018, heeft Amphia in juni goed doorlopen. In januari was Amphia met grote voorsprong de eerste deelnemer van het VIPP-programma dat het assessment van module A1 positief doorliep. Patiënten van Amphia kunnen hun eigen medische gegevens digitaal ontvangen via een download en duppen met andere zorgverleners.