NVZ-leden stemmen als eerste in met akkoord medisch-specialistische zorg

09-05-2018

Blijf op de hoogte

Tijdens de Algemene Vergadering van 9 mei konden de leden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen zich als eerste uitspreken over het onderhandelaarsakkoord medisch-specialistische zorg 2019-2022. De NVZ-leden stemden met ruime meerderheid in met het akkoord. De overige partijen moeten het akkoord voor 25 mei aan hun achterban voorleggen.

Het akkoord bevat een aantal ambitieuze afspraken voor de ziekenhuizen. Yvonne van Rooy, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen: “Ziekenhuizen beseffen dat ze de komende jaren voor een enorme opgave komen te staan. Tegelijkertijd biedt het akkoord mogelijkheden om de ziekenhuiszorg de komende jaren verder te verbeteren. Als alle ambities worden gerealiseerd, maakt Nederland zijn status als Europees gidsland in de curatieve zorg meer dan waar.”
 

Financiële afspraken

Hoewel de verwachte zorgvraag in de komende vier jaar met 10% zal toenemen, wordt in het akkoord de groei van de uitgaven beperkt tot slechts 1,7%. Ziekenhuizen kunnen deze transformatie niet zelfstandig realiseren. In samenspraak met zorgverzekeraars en andere zorgpartijen in de regio zullen heldere keuzes moeten worden gemaakt. Door de investeringsagenda van 425 miljoen euro biedt het akkoord mogelijkheden om te investeren in een andere inrichting van de curatieve zorg. Daarnaast kunnen de broodnodige investeringen in ICT en e-health beter worden gefaciliteerd. 
 

Registratielast

Tot slot zijn er afspraken gemaakt over het verminderen van de registratielast. Yvonne van Rooy: ”Voor ziekenhuizen is het van groot belang dat de registratielast wordt teruggedrongen, zodat er voor artsen en verpleegkundigen veel meer tijd ontstaat voor échte patiëntenzorg.”