Project 'Krachtige minoren' laat hbo-v beter aansluiten op ziekenhuispraktijk

06-03-2018

Vragen?

Liesbeth van der Heijden
Senior communicatieadviseur

Blijf op de hoogte

De hbo-v moet opleiden tot verpleegkundigen die klaar zijn om in het ziekenhuis aan de slag te gaan. De NVZ startte daarom eind vorig jaar het project 'Krachtige minoren'. Het project levert minoren op die aansluiten op wat de ziekenhuizen verwachten van een gediplomeerde hbo-verpleegkundige.

Vrije keuzeruimte

Dat kan door - in de vrije keuzeruimte in de laatste 2 jaar van de hbo-v-opleiding - minoren aan te bieden die studenten optimaal voorbereiden op het werk in een ziekenhuis. Die vrije keuzeruimte beslaat ongeveer 900 uur. 'Krachtige minoren' wordt geleid door Frank Tetteroo, die veel ervaring heeft op dit onderwerp als voormalig manager verpleegkundige opleidingen bij het Haga Ziekenhuis. Hij ging aan de slag om netwerken van experts op te zetten, zowel uit ziekenhuizen als uit hogescholen. Deze experts moeten minoren kunnen bijschaven en in staat zijn nieuwe minoren te ontwikkelen. Op die manier komt er een pakket aan 'Krachtige minoren' tot stand. Een pakket dat landelijk beschikbaar is en dat geldt als gouden standaard in de opleiding van ziekenhuisverpleegkundigen.
 

Regionale aanpak

De NVZ koos hierbij voor een regionale aanpak. Op dit moment nemen 4 hogescholen deel aan zo'n regionaal overleg: 
  • de Hogeschool van Amsterdam;
  • de Christelijke Hogeschool Ede;
  • Saxion, en;
  • de Hogeschool Leiden.
In elk regionaal overleg nemen naast de hogeschool ook de ziekenhuizen uit de regio deel. Frank Tetteroo: 'Per regionaal overleg bepalen we: waar staan we nu en waar willen we naar toe. De partijen komen eenmaal per maand bij elkaar voor overleg, terwijl operationele medewerkers de activiteiten uitwerken. Zoals het in kaart brengen van huidige minoren en het daadwerkelijk ontwerpen van nieuwe “krachtige minoren”.'
 

Aanlooptraject

Het project levert minoren op die door de regio zijn vastgesteld en in het huidige landelijke aanbod ontbreken. Bijvoorbeeld over innovatie, e-health en het verkrijgen van zelfinzicht op het professioneel handelen. Frank Tetteroo: 'We zorgen ervoor dat de minoren niet overlappen met de verpleegkundige vervolgopleidingen van de CZO, maar daar naadloos, als aanlooptraject, op aansluiten.'
 

Stageplaatsen

Naast betere afstemming tussen opleiding en praktijk, moeten de regionale overleggen nóg iets opleveren: goede afspraken over stageplaatsen. Het gaat niet alleen om aantallen, maar ook over kwaliteit. 'Nu zijn er nog vaak praktische knelpunten. Bijvoorbeeld over het op tijd verkrijgen van toegangspasjes, het uniform, de verklaring omtrent gedrag, terugkomdagen etc. Dat levert soms organisatorische problemen op voor opleidingen en ziekenhuizen', vertelt Tetteroo. De afspraken over stages worden bij voorkeur vastgelegd in een convenant. Op 29 mei wordt in het FZO-congres van NVZ en NFU aandacht besteed aan landelijke oplossingen rond dit vraagstuk. 
 

Planning

De planning van de NVZ in dit project is ambitieus. Tetteroo: ‘We proberen voor het schooljaar 2018-2019 tot resultaten te komen, zodat we meteen komend schooljaar aan de slag kunnen.’